Bidya logo
  Crypto Coin Prices and News  
on the top crypto coins and  
over 21,000 coins and tokens  
Cap | Volume | High | Low | Old | New | Rare | Vs | Blockchains | Exchanges | Market | News | Dev News | Search | Watchlist
#CYCE DEVELOPER NEWS DESK — 2021-08-04

CYCE Nedir ?


News from the CYCE Coin Development team on August 4, 2021

CYCE Nedir ?

CYCE kripto varlığı, ETHEREUM Blockchain alt yapısında, ERC-20 standartları ile hazırlanmış bir Token’dir. CYCE, Türkiye tescilli Crypto Carbon Enerji A.Ş. şirketinin ilk kripto markası ve ürünüdür. Oluşturulma amacı, Dünya’mızın en büyük problemi olan KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’ne çözüm üretmektir. Sürdürülebilir ve pozitif çevresel etkisini önümüzdeki nesillere sağlıklı devretmektir.

CYCE Küresel Isınmaya Blockchain ile Nasıl Çözüm Üretecek?

Küresel İklim Değişikliği konusu bütün Dünya insanlarını ilgilendirdiği için Blockchain teknoloji ile kuralları en başta belirlenmiş, değiştirilemeyen, devletlerin üstünde ve sansürsüz (bu yönü ile de hızlı), her bireyin her an ulaşabildiği bir platform kullanarak, yenilenebilir enerjiyi daha değerli hale getirip, fosil yakıt tüketimini bitirmeyi hedeflemektedir.

YES Sistemi Nedir?

«YES» Türkçe karşılığı olarak; (Yenilenebilir Enerji Santrali) kısaltmasıdır. Ama CYCE olarak biz “YES” kelimesinin İngilizce karşılığı “EVET” anlamını daha çok benimsemekteyiz. Çünkü Yenilenebilir enerjiye “YES” (EVET), fosil yakıtlardan enerji üretimine “NO” (HAYIR) diyoruz.

CYCE YES Lisansı

Yenilenebilir Enerji Santralleri, iletişim kanallarımızın herhangi bir tanesi ile kaydını tamamlamasının ardından sistem tarafından otomatik bir CYCE YES LİSANSI oluşturulur. Bu lisans web sitemiz üzerinden sorgulanabilir. Ayrıca lisans sahibi işletmeler sitemiz üzerinde bulunan ÜYE YES’ler başlığı altında sürekli olarak güncel şekilde yayınlanacaktır. İklim değişikliğinin en temel kaynağı, atmosferde oluşan sera gazı etkisinde, en yüksek paya sahip olan enerji üretimidir. Fosil yakıtlar ile enerji üretimi, alınan bütün tedbirlere rağmen toplam üretimin %84,3’ünü kapsamaktadır.

Hangi Santraller YES’dir?

Fosil yakıtlar ve nükleer santraller dışındaki santraller yenilebilir enerji kaynakları ile üretim yapmaktadır. Bu santraller;

· HES (Hidroelektrik Enerji Santralleri),

· RES (Rüzgâr Enerji Santralleri),

· GES (Güneş Enerji Santralleri),

· BES (Biokütle Enerji Santralleri),

· JES (Jeotermal Enerji Santralleri).

· Dalga — Gelgit Enerji Santralleri,

Yenilenebilir Enerji Santraller Nasıl Değerlenecek?

Projenin en temel dayanağı, karbon salınımı nötr, yenilenebilir enerji santrallerine kurulu güç kapasitesine endeksli olarak, 1 kW kurulu güç karşılığında, aşağıda verilen listedeki hangi kapsama giriyorsa, o kadar CYCE varlığını, ödül olarak, bedelsiz şekilde santral hesabına yüklenmesidir.

6 aşamalı KIYMETLEME TABLOSU, santralin ödül baremini belirlemektedir. Bu bareme göre toplam kurulu güç miktarı KIYMET ÇARPANI ile (kW Cinsinden) çarparak aktarılacak CYCE miktarı belirlenir. Belirleme yöntemi ise santralin doğaya saldığımız karbon miktarı veya ısı miktarına göre belirlenmiştir.

CYCE Token Ekonomisi Nasıl?

CYCE, toplam Token’ların %80’lik bölümünü, var olan ve önümüzdeki 30 yılda oluşması ön görülen yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten tesislere ödül olarak verip, daha kıymetli hale gelmeleri sağlamayı planlamaktadır. Böylelikle enerji yatırımlarının bu yöne ve hızlı şekilde akmasını hedeflemektedir.

Kalan %20’lik bölüm ile kendi şirketlerinde kullanılmamak koşuluyla, yapılan token satışının gelirlerini, yenilenebilir enerji kapsamına giren, karbon salınımı nötr olan BİOKÜTLE ENERJİ SANTRALLERİ kurarak, sürecin hızlanmasında katkı sağlamayı planlamaktadır. Ayrıca aynı proje çatısı altında, aynı problemin çözüm araçlarından 1’i olan C4 enerji bitkileri (Fotosentez sırasında diğer bitkilerden fazla, yani 4 karbon bağlayarak, atmosferdeki karbon miktarını düşürür.) yetiştiriciliğini başlatıp, biokütle tesislerine yakıtı buradan sağlamayı planlamaktadır.

CYCE Yatırımları Nelerdir?

CYCE, firma ekibinin geçmiş tecrübeleri enerji ve yazılım üzerinedir. Toplanan yatırımlar yine bu konuya çözüm üretmek üzere 2 ayrı projeye kaynak oluşturacaktır.

1- C4 Enerji Bitkileri Üretimi Projesi

2- Biokütle Enerji Santralleri Yatırımı Projesi

Biokütle enerji santrallerinde yakıt olarak kullanılmak üzere küresel ısınmaya çözüm olacak bir diğer projemiz C4 enerji bitkileridir. C4 bitkileri karbon salınımını azaltma, fosil yakıtlara alternatif, maliyet olarak makul, bu projenin devamı için en doğru tercihtir.

Biokütle enerji santralleri hayvan atıkları, bitki atıkları ve insan atıklarının tamamı ile ham madde sağlanabilmektedir. Dünya insan popülasyonuna baktığımızda sadece atık yönetimi ile iklim değişikliği sorununa çözüm olabilmektedir. Dünya geneli ülkelerin bu konularda yeterli organize olamamaları milyonlarca ton fosil yakıta eş değer organik atık değerlendirilmeden atıl vaziyette doğaya bırakılmaktadır. Uygulanış açısından kompakt olması önümüzdeki yıllarda oluşabilecek özel elektrik ihtiyaçlarına da en uygun çözüm olarak biokütle enerji santrallerini kurmayı planlamaktayız.

CYCE’nin Mining Elektrik Tüketimine Çözümü Var mı?

Önemli bir hususta, özellikle 2021 yılı içerisinde, Blockchain teknolojisinin kullanımının artması sonucu “mining” hizmetlerinde enerji ihtiyacı artmıştır. Kaynağı bakımından, ağırlıklı fosil yakıtlardan enerji üretilen yerleşkelerde bu hizmet verildiği için karbon salınımını arttığı ülkelerin ana gündemi olmuştur. Çin ve İran’da bu hizmete enerji tüketiminden dolayı yasak getirilmiştir.

Bu gelişmeler ışığında, bu sorunun da çözümü olarak CYCE, içerisinde farklılaştırılmış birçok yeni özellikler barındıran, yüzde yüz yenilenebilir enerji ile çalışacak olan kendi CYCE BLOCKCHAIN ağının hazırlıklarını yapmaya devam etmektedir. Çözüm yöntemimiz de yine karbon salınımını azaltmaya yöneliktir.

CYCE Nasıl Alınır?

28.05.2021 tarihinde Private Sale (Özel Satış) süreci bitmiştir. 28.06.2021 tarihinde ICO (ilk satış) süresini ise borsalar aracılığı ve web sitemizden başlatmıştır. ICO başlangıç için bir borsa ile anlaşma yapılmış olup, diğer platformlar ile de görüşme süreci tamamlanmak üzeredir. 10.08.2021 tarihinde ICO sürecini bitirmeyi planlamaktayız. 13.08.2021 tarihinde ise borsa süreçleri tamamlanmış olan yerli ve yabancı borsalarda listeleneceğiz.

Satın alma sürecini resmi sitemiz www.cycecoin.com üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya üzerinden proje hakkındaki tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Müşteri Desteği Sunar mı?

CYCE, cycecoin.com sitesi üzerinden canlı destek, WhatsApp Destek, Telegram Destek Grubu ve mail ile sürekli dinamik bir ekip aracılığı ile kullanıcılarına rahat bir alım ve kullanım imkânı sunar.

Hangi Cüzdanları Destekler?

CYCE, Ethereum Blockchain ağında ERC-20 standartlarında hazırlandığı için MetaMask, Trust Wallet başta olmak üzere ERC20’yi destekleyen bütün cüzdanlarda saklanabilir.

Gelişmeleri Nereden Takip Edebilirim?

CYCE, bütün iletişim kanallarını cycecoin.com üzerinden yayınlamaktadır.

Telegram — https://t.me/cryptocarbonenergy

Reddit — https://www.reddit.com/u/cycecoin

Medium — https://cycecoin.medium.com/

Instagram — https://www.instagram.com/cycecoin/

Facebook — https://www.facebook.com/Crypto-Carbon-Enerji-A%C5%9E-110222424585167

Twitter — https://twitter.com/cycecoin

Github — https://github.com/cycecoin

LinkedIn — https://www.linkedin.com/company/crypto-carbon-energy/

Bugüne kadar alınan toplam yatırım nedir?

CYCE, 28.05.2021 tarihi itibari ile Private Sale (Özel Satış) sayfasını açarak, 28.06.2021 ICO başlangıç tarihine kadar toplamda 5.000.000 dolar tutarında satış gerçekleştirip, yatırım toplamıştır.Source     #CYCE Price


CYCE vs USDT | A-Z | Topics | ISO 20022


Privacy | Terms | Contact | Powered By


bidya